Početna
O nama
Protivpožarni aparati
Hidrantski ormari
Hidrantska oprema
Dojava požara
Alarmni sistemi
Monitoring objekata
Video nadzor
Ponuda za nadzor
Rezervni delovi
HTZ Oprema
Dopunski program
Servis
Kontakt
Pošaljite kontakt
d.o.o. za proizvodnju i servisiranje vatrogasne opreme
 
21000 Novi Sad, Vladike Ćirića 17
Tel: (021) 493-792, fax: 479-3048, mobil: (063) 509-957

e-mail: office@sigurnost-borvin.co.rs
borvin@neobee.net  
81000 Podgorica, Kralja Nikole 331
Telefon/fax: (081) 647-184

© 2010 Sigurnost-Borvin
d.o.o. za proizvodnju i servisiranje vatrogasne opreme
e-mail: office@sigurnost-borvin.co.rs