Početna
O nama
Protivpožarni aparati
Hidrantski ormari
Hidrantska oprema
Dojava požara
Alarmni sistemi
Monitoring objekata
Video nadzor
Ponuda za nadzor
Rezervni delovi
HTZ Oprema
Dopunski program
Servis
Kontakt
Pošaljite kontakt

Nadzemni hidrant DN80

Mlaznica Ø52

Mlaznica Ø52 sa ručkom

Podzemni hidrant

Potisna spojka

Luk sa stopom

Stabilna spojka

Kosi ventil - aluminijum

Kosi ventil - mesing

Hidrantsko crevo Ø52

Ključ 'C', ključ 'ABC', kljuc za nadzemni hidrant, ključ 'T'

© 2010 Sigurnost-Borvin
d.o.o. za proizvodnju i servisiranje vatrogasne opreme