Početna
O nama
Protivpožarni aparati
Hidrantski ormari
Hidrantska oprema
Dojava požara
Alarmni sistemi
Monitoring objekata
Video nadzor
Ponuda za nadzor
Rezervni delovi
HTZ Oprema
Dopunski program
Servis
Kontakt
Pošaljite kontakt

JAVLJAČI POŽARA

PROTIVPOŽARNE CENTRALE


Pored klasičnih javljaca požara (dimni, termički, ručni), za dojavu požara koriste se i optički javljači.
Elektronske protivpožarne centrale namenjene su konvencionalnim i adresabilnim sistemima za automatsku dojavu požara.

© 2010 Sigurnost-Borvin
d.o.o. za proizvodnju i servisiranje vatrogasne opreme